Rozpočet

Rozpočet obce Balkova Lhota na rok 2013

Rozpočet obce Balkova Lhota byl schválen obecním zastupitelstvem dne 28.12.2012 a to ve výši 1 487 000,-Kč.Přílohy k rozpočtu jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Balkové Lhotě.