Rozpočet

Rozpočet Obce Balkova Lhota na rok 2014

Rozpočet Obce Balkova Lhota na rok 2014 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 28.12.2013 a to ve výši 1 948 000,-Kč.
Přílohy k rozpočtu jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v Balkové Lhotě