Úřední deska
Výzva občanům
Informace pro veřejnost
Změna územního rozhodnutí veřejnou vyhláškou
Opatření obecné povahy
Účetní výkazy k 31.8.2020
Rozhodnutí - společné územní a stavební povolení a povolení nakládání s vodami veřejnou vyhláškou
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.5/2020
Účetní výkazy k 31.7.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Oznámení
Oznámení veřejnou vyhláškou
Účetní výkazy k 30.6.2020
Rozhodnutí - společné povolení a povolení nakládání s vodami veřejnou vyhláškou
Oznámení - zahájení změny územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.4/2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Balkova Lhota.
Rozhodnutí - společné povolení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.3/2020
Návrh závěrečného účtu obce Balkova Lhota za rok 2019
Návrh závěrečného účtu obce Balkova Lhota za rok 2019
Oznámení - zahájení společného územního a stavebního řízení a zahájení vodoprávního řízení o povolení nakládání s vodami.
Návrh závěrečného účtu DSO Společenství obcí Čertovo břemeno za rok 2019
Účetní výkazy k 30.04.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.2/2020.
Oznámení - zahájení společného územního a stavebního řízení
Veřejná vyhláška
Účetní výkazy k 31.3.2020
Schválené rozpočtové opatření č.2/2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie.
Informace k vyhlášení nouzového stavu.
Usnesení vlády České republiky
Rozhodnutí - vrtaná studna v k.ú.Balkova Lhota
Účetní výkazy k 31.1.2020
Nařízení města Tábora č.02/2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.1/2020.
Územní rozhodnutí o změně využití území
Oznámení
Nařízení ústního jednání
Účetní výkazy k 31.12.2019
Rozpočtové opatření č.1/2020
Schválený rozpočet Společenství obcí Čertovo břemeno na rok 2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.7/2019
Návrh rozpočtu obce Balkova Lhota na rok 2020
Návrh rozpočtu DSO Společenství obcí Čertovo břemeno na rok 2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy č.1/2015 - udělení vyjímky k lovu bobra evropského
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.6/2019
Rozpočtové opatření č.5/2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.5/2019
Veřejná vyhláška
Rozhodnutí - územní rozhodnutí
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.4/2019.
Rozpočtové opatření č.4/2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.3/2019
Závěrečný účet obce Balkova Lhota za rok 2018
Veřejná vyhláška
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.2/2019
Rozhodnutí - územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou
Rozpočtové opatření č.3/2019
Rozhodnutí - územní rozhodnutí
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Výzva a usnesení veřejnou vyhláškou
Oznámení - zahájení vodoprávního řízení o povolení nakládání s vodami
Veřejná vyhláška
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.1/2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.8/2018
Schválený rozpočet roku 2019
Územní rozhodnutí o umístění stavby
Společenství obcí Čertovo břemeno - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Společenství obcí Čertovo břemeno - rozpočtová opatření
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.6/2018
Oznámení
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Balkova Lhota
Oznámení - svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Balkova Lhota
Informace - volby do obecního zastupitelstva
Užívání areálu letiště Všechov
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.5/2018
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Volby do obecního zastupitelstva 2018 - počet členů okrskové volební komise
Informace - volby do obecních zastupitelstev
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.4/2018
Informace - volby do obecních zastupitelstev
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.3/2018
Zveřejnění záměru prodeje pozemků.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.2/2018
Územní rozhodnutí a umístění stavby
Oznámení obecního úřadu
Rozpočtové opatření č.2/2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Balkova Lhota
Návrh závěrečného účtu za rok 2017
Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Plnění rozpočtu k 28.2.2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.1/2018
Rozpočtové opatření č.1/2018
Rozpočet obce Balkova Lhota na rok 2018.


Rozpočet obce Balkova Lhota na rok 2018 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 28.12.2017 usnesením č.14/2017 a to ve výši 1 677 000,-Kč.


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.6/2017
Rozpočet obce Balkova Lhota na rok 2018
Oznámení - revize katastru nemovitostí
Návrh rozpočtu Společenství obcí Čertovo břemeno na rok 2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.5/2017
Návrh rozpočtu obce Balkova Lhota na rok 2018
Opatření obecné povahy
Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú.Balkova Lhota
Rozpočtové opatření č.5/2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.4/2017
Odstranění a ořez dřevin
Závěrečný účet obce Balkova Lhota za rok 2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Balkova Lhota č.2/2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.1/2017
Územní rozhodnuti a umístění stavby
Stavební povolení
Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Balkova Lhota č.6/2016
Rozpočet obce Balkova Lhota na rok 2017

Rozpočet obce Balkova Lhota na rok 2017 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 28.12.2016
a to ve výši 1 669 000,-Kč.Přílohy k rozpočtu jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v Balkové Lhotě.


Oznámení
Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Balkova Lhota č.5/2016
Návrh rozpočtu Společenství obcí Čertovo břemeno na rok 2017
Návrh rozpočtu obce Balkova Lhota na rok 2017
Společné územní rozhodnutí a stavební povolení
Oznámení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.4/2016
Oznámení o zamýšleném převodu
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.3/2016
Zápis ze zasedání zastuupitelstva obce Balkova Lhota č.2/2016
Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu
Elektronická evidence tržeb
Návrh závěrečného účtu Obce Balkova Lhota za rok 2015
Návrh závěrečného účtu DSO Společenství Obcí Čertovo břemeno za rok 2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.1/2016
Veřejná vyhláška
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.8/2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota č.7/2015
Návrh rozpočtu na rok 2016
Návrh rozpočtu Společenství obcí Čertovo břemeno na rok 2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6/2015
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.5/2015
Uzavírka komunikace
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.4/2015
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitosti
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.3/2015
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy č.1/2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.2/2015
Návrh závěrečného účtu DSO Společenství obcí Čertovo břemeno za rok 2014
Návrh závěrečného účtu obce Balkova Lhota za rok 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Balkova Lhota
Návrh závěrečného účtu Obce Balkova Lhota za rok 2014
veřejná vyhláška
Obecně závazná vyhláška obce Balkova Lhota č.1/2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.1/2015
Veřejná vyhláška
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6/2014
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.5/2014
Návrh rozpočtu roku 2015
Návrh rozpočtu DSO Společenství obcí Čertovo břemeno na rok 2015
Usnesení- zrušení dražebního jednání nemovitých věcí
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Balkova Lhota
Projednání návrhu zadání změny č.3 územního plánu Tábor
Informace pro veřejnost
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Balkova Lhota
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Zápis ze zastupitelstva obce č.4/2014
Veřejná vyhláška
Elektronická dražba
Upozornění vlastníkům pozemků
Informace pro veřejnost,výzva občanům
Volby do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstva obce
Oznámení - zahájení územního řízení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.3/2014
Návrh závěrečného účtu DSO Společenství obcí Čertovo břemeno za rok 2013
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Návrh závěrečného účtu obce Balkova Lhota za rok 2013
Veřejná vyhláška
Výzva občanům
Zrušení exekuce
Oznámení termínu letního svozu
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.2/2014
Koncese pro prodej kvasného lihu
Volby do Evropského parlamentu
Oznámení pokračování společného územního a stavebního řízení
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Uzavírka komunikace č. II/123
Pozvánka - setkání obyvatel
Veřejná vyhláška - vymezení zastavěného území obce Balkova Lhota
Uzavírka silnice č.II/123
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2014
Dražební vyhláška
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.8/2013
Veřejná vyhláška
Návrh rozpočtu roku 2014
Zveřejnění a vystavení návrhu vymezení zastavěného území obce Balkova Lhota
Návrh rozpočtu DSO Společenství obcí Čertovo břemeno na rok 2014
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.7/2013
Dražební vyhláška
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6/2013
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.5/2013
Výzva k odstranění a okleštění dřevin
Návrh nájemní smlouvy
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.4/2013
Veřejná vyhláška
Oznámení zahájení územního řízení
Zápis ze zasedání zasupitelstva obce č.3/2013
Návrh závěrečného účtu obce Balkova Lhota za rok 2012
Návrh závěrečného účtu Společenství obcí Čertovo břemeno za rok 2012
Připojení k internetu
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.2/2013
Veřejná vyhláška
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.1/2013
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.9/2012
Obecně závazná vyhláška č.1/2012
Návrh rozpočtu - závazné ukazatele roku 2013
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.8/2012
Návrh rozpočtu DSO Společenství obcí Čertovo břemeno na rok 2013
Vymezení zastavěného území obce Balkova Lhota
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.7/2012
Upozornění vlastníkům a uživatelům namovitostí.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6/2012
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Uzavírka silnice č.II/123
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.5/2012
Uzavírka silnice č. II/123
Pouť Balkova Lhota 2012
Oznámení o výběrovém řízení čís.C/84/2012 a jeho podmínkách
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.4/2012
Závěrečný účet za rok 2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
Návrh závěrečného účtu obce Balkova Lhota za rok 2011
Čertovo břemeno - návrh závěrečného účtu za rok 2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.3/2012
Údaje o provedené dražbě
Transport nevybuchlé munice
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.2/2012
Dražební vyhláška
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 1/2012
Uzavírka silnice II/123 osada Černý Les
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.10
Návrh rozpočtu obce Balkova Lhota 2012
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.9
Návrh rozpočtu Společenství obcí Čertovo břemeno na rok 2012
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.8
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.7
zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6
zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.5
zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.4
zápis ze zasedání zastupitelstva č.3
ZU sdílené daně 2008,2009...
Výkaz plnění rozpočtu
Návrh ZÚ obce Balkova Lhota
zápis č.2
zápis č.1
Veřejná vyhláška
zápis č.6
dražební vyhláška
19.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
návrh rozpočtu na rok 2011
Návrh rozpočtu Čertovo břemeno na rok 2011
zapis č.5
Ustavující zápis zastupitelstva obce Balkova Lhota
Veřejná vyhláška - jednoduchá pozemková úprava k.ú. Radkov
Veřejná vyhláška - pozemková úprava k.ú. Vlásenice u Makova
Veřejná vyhláška územního rozvoje Jihočeského kraje
Zápis č.4
Zápis č.3
Zápis č.2
VOLBY 2010
VYHLÁŠKA - Vyměření daně z nemovitostí na rok 2010
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.1/2010