Úřední deska

Rozpočet obce Balkova Lhota na rok 2018.


Rozpočet obce Balkova Lhota na rok 2018 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 28.12.2017 usnesením č.14/2017 a to ve výši 1 677 000,-Kč.