Rozpočet

Rozpočet Obce Balkova Lhota na rok 2015

Rozpočet Obce Balkova Lhota na rok 2015 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 30.12.2014 a to ve výši 1 563 000,-Kč.
Přílohy k rozpočtu jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v Balkové Lhotě.