Rozpočet

Rozpočet Obce Balkova Lhota na rok 2016

Rozpočet Obce Balkova Lhota na rok 2016 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 29.12.2015 a to ve výši 1 594 500,-Kč.Přílohy k rozpočtu jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v Balkové Lhotě.