Úřední deska

Rozpočet obce Balkova Lhota na rok 2017

Rozpočet obce Balkova Lhota na rok 2017 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 28.12.2016
a to ve výši 1 669 000,-Kč.Přílohy k rozpočtu jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v Balkové Lhotě.